Послуга з централізованого опалення

Типовий договір на послугу

Договір на надання послуги з централізованого опалення для населення <<Завантажити>>

Вимоги до якості послуги

Забезпечення нормативної температури в квартирах за умови їх утеплення споживачами.

Безперебійне надання послуг з централізованого опалення протягом усього опалювального сезону.

У разі ненадання  послуг  або  надання  їх  не  в  повному обсязі,  зниження  якості,  зокрема  відхилення  їх  кількісних  і якісних   показників   від   нормативних,   КП “Жовтоводськтепломережа”  проводить перерахунок  розміру  плати  за  фактично  надані  послуги  шляхом зняття нарахувань в розмірі 5% за кожний градус відхилення температури від 18˚С до 12˚С у житлових приміщеннях (у наріжних кімнатах від 20˚С до 14˚С)  протягом всього періоду відхилення. При температурі в житлових приміщеннях нижче ніж 12˚С (у наріжних кімнатах нижче 14˚С) плата за централізоване опалення не справляється.

Перерахунок проводиться за умови відсутності квартирних та будинкових засобів обліку та при наявності утеплення приміщення споживачем. Перерахунок  розміру  плати  за  надані споживачеві  послуги виконується протягом  місяця,  що настає за  розрахунковим,  незалежно від наявності заборгованості за надані послуги.

Порядок взаємодії споживача та виконавця

Порядок взаємодії споживача та виконавця житлово-комунальних послуг у разі претензій щодо ненадання послуг або надання їх в неповному обсязі, згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 630 від від 21 липня 2005 р

У разі неналежного надання або ненадання послуг виконавцем споживач повідомляє про це виконавця в усній формі за допомогою телефонного зв’язку чи у письмовій формі за адресами, що зазначені в договорі.

У повідомленні зазначається прізвище, ім’я та по батькові, точна адреса проживання споживача, а також найменування виду неналежно наданої або ненаданої послуги. Повідомлення споживача незалежно від його форми (усна або письмова) обов’язково реєструється представником виконавця у журналі реєстрації заявок споживачів. Представник виконавця зобов’язаний повідомити споживачеві відомості про особу, яка прийняла повідомлення (прізвище, ім’я та по батькові), реєстраційний номер повідомлення та час його прийняття.

Представник виконавця, якому відомі причини неналежного надання або ненадання послуги, зобов’язаний невідкладно повідомити про це споживача та зробити відповідну відмітку в журналі реєстрації заявок, що є підставою для визнання виконавцем факту неналежного надання або ненадання послуг.

Представник виконавця, якому не відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов’язаний узгодити з виконавцем точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання їх не у повному обсязі або перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг. У разі необхідності проведення такої перевірки у приміщенні споживача представник виконавця повинен з’явитися до споживача не пізніше визначеного у договорі строку.

У разі незгоди з результатами перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг споживач і виконавець визначають час і дату повторної перевірки, для проведення якої запрошується представник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представник об’єднання споживачів. За результатами повторної перевірки складається акт про неналежне надання або ненадання послуг, який підписується споживачем (його представником), представником виконавця, представниками уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представником об’єднання споживачів.

За результатами перевірки складається акт-претензія про неналежне надання або ненадання послуг (далі акт-претензія), який підписується споживачем та представником виконавця. Акт-претензія складається у двох примірниках по одному для споживача та виконавця.

У разі неприбуття представника виконавця в установлений договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта- претензії такий акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

Акт-претензія реєструється уповноваженими особами виконавця у журналі реєстрації актів-претензій. Виконавець зобов’язаний розглянути такий акт-претензію і повідомити протягом трьох робочих днів споживача про її задоволення або про відмову у задоволенні з обґрунтуванням причини такої відмови. У разі ненадання протягом установленого строку виконавцем відповіді вважається, що він визнав викладені в акті-претензії факти неналежного надання або ненадання послуг. Спори щодо задоволення претензій споживачів розв’язуються у суді. Споживач має право на досудове розв’язання спору шляхом задоволення пред’явленої претензії.