Історія підприємства

До 1954 р. житловий масив Жовтих Вод забезпечувався теплом декількома вбудованими в будинках котельнями. У 1954 р. вводиться в експлуатацію котельня, в якій встановлюються 6 парових котла типу ДКВ і 4 паровозних котли сумарною потужністю 54 тонни пари на годину. Зростання міста та промислових підприємств потребувало подальшого розвитку енергетичної бази.

Для цих цілей проектується і в травні 1954 р. починається будівництво теплової електростанції потужністю 24 МВт. Роботи виконувалися будівельниками колишнього 4-го будрайону, керували яким в той час Друганян Я.А. і Ненахов А.Т. Безпосереднє керівництво велося виконробами Семеновим Е.Н. і Даніельс І.П.

Монтаж основного технологічного устаткування виконувався ділянкою тресту “Енергоспецмонтаж” на чолі з виконробом Семеновим Г.Г. Спланована організація робіт, високі ділові якості керівників будівництва та продуктивна праця будівельних бригад дозволили вже в серпні 1957р. прийняти в тимчасову експлуатацію електроустановки ТЕЦ.

До цього часу під керівництвом директора ТЕЦ Лінцер А.С. і головного інженера Щепетильникова В.А. починає формуватися колектив електростанції, що тоді ще будувалася. Призначаються керівники цехів: котельного – Мозковий Ю.П., турбінного – Вол В.Б., електроцеху – Щепачев В.К., хімводоочищення – Седашев К.А., енерголабораторіі – Брянцев Г.В., ПТБ – Мележик А.П .

У вересні 1957р. комісією в складі Лінцер А.С., Мележика А.П., Мозгового Ю.П., Яблокова Ю.А. після врізки на ТЕЦ, промивання і випробування на розрахункову температуру були прийняті в експлуатацію теплові мережі ТЕЦ.

Розпорядженням директора ТЕЦ №261 від 03 жовтня 1957р. для поліпшення керівництва роботою змінного персоналу, а також більш оперативного вирішення питань, пов’язаних з суміщенням будівельних і монтажних робіт, були розподілені по змінах згідно із затвердженим графіком з 00 годині 4 жовтня 1957р. чергові інженери ТЕЦ, яким був підпорядкований в оперативному відношенні персонал змін хімічного, електричного та котельного цехів.

У жовтні 1957р. розтоплений і введений в тимчасову експлуатацію паровий енергетичний котел ЦКТИ-75-39ф, станційний №1. 14 червня 1958р. включений в мережу з навантаженням 9,5-10 МВт турбогенератор №1.

Після комплексного 72-х годинного випробування 17.06.1958г. була прийнята в експлуатацію 1 чергу ТЕЦ в складі: енергетичні котли станційний № 1, 2, турбогенератор ст.№1, бойлерна група №1, РОУ, відкритий склад вугілля, розвантажувальне господарство, мазутонасосна станція, багерна насосна, золоотвал, ГЩУ, ОРУ- 35кВ.

Друга черга ТЕЦ – енергетичні котли ст. №3 і 4, турбогенератор ст. №2, поживні турбонасоси, мережеві насоси та ін. були прийняті в експлуатацію 10 квітня 1959р.

Після введення в експлуатацію 2-ї черги встановлена ​​потужність ТЕЦ склала: електрична – 24МВт, теплова – 192Гкал. Річне виробництво теплоенергії в 1959р. склало 282,4 тис Гкал.

У 1960 р. колектив ТЕЦ стає одним з кращих підрозділів СхідГЗК. Широкого розмаху досягає соціалістичне змагання, кращі з кращих стають ударниками комуністичної праці, а в 1961г. колективу ТЕЦ, першому на підприємстві, присвоюється звання “Колектив комуністичної праці”.

17 березня 1966р. генераторами ТЕЦ вироблено 1-й мільярд кіловат-годин електроенергії, а вироблення тепла склало 444,5 тисяч Гкал.

Протягом 1964-1966гг. проведено реконструкцію 4-х котлоагрегатів, що дозволило збільшити теплову потужність ТЕЦ до 230Гкал. Подальше постійне зростання теплових навантажень вимагало розширення і реконструкції ТЕЦ, які були проведені в 1971-1974гг.

В результаті встановлена ​​потужність ТЕЦ була підвищена до: електрична – 30мВт, теплова – 310Гкал. Річне виробництво тепла в 1974р. склало 658,6 тис. Гкал. В результаті проведеної реконструкції були встановлені перші водогрійні котли ПТВМ-100 і вирішено питання забезпечення житлового фонду та підприємств міста гарячою водою.

Після проведення реконструкції 1978-1985 років, коли на ТЕЦ була завершена установка 5 водогрійних котлів ПТВМ-100, встановлена ​​теплова потужність підприємства становила 684,4 Гкал/год.

У 1986 році закінчилися роботи по переведенню всіх водогрійних котлів на спалювання природного газу. Це дозволило значно скоротити шкідливі викиди в атмосферу і підвищити ефективність роботи енергетичного обладнання.

У квітні 1996р., після виділення ТЕЦ зі складу комбінату, було створене в структурі Держкоматому Державне Жовтоводське енергетичне підприємство. А 1 жовтня 1999р. на базі Жовтоводського підприємства теплових мереж і ДЖЕП утворюється міське комунальне підприємство Жовтоводськтепломережа.

За весь, більш ніж 50-річний період функціонування, підприємство виробило:

  • більше 15 мільярдів Гкал теплової енергії
  • понад 50 мільярдів кубічних метрів гарячої води
  • понад 6 мільярдів КВт / год електроенергії.